Musisz uaktualnić Flash Player'a
kliknij tutaj

Szkoła Rdzawka

Rdzawka jest miejscowością należącą do gminy Rabka -Zdrój, powiat Nowy Targ, województwo małopolskie. Liczba mieszkańców około 1400 osób. Zanim powstała szkoła państwowa w Rdzawce istniały małe szkółki po domach prywatnych, dowodem na to są metryki szkolne i świadectwa datowane na rok 1897. Wielką inwestycją ostatnich lat było wybudowanie w roku 1996/1998 nowoczesnej hali sportowej o wymiarach 12 x 24 metry, która była współfinansowana przez Urząd Miasta Rabka- Zdrój oraz Elektrownie Jaworzno III S.A. W 2005 roku wykonano termoizolację budynku. Rodzice sponsorowali nowoczesny monitoring. Szkoła posiada obecnie 10 sal lekcyjnych, salę komputerową, salę gimnastyczną, świetlicę, stołówkę, siłownię, salę teatralną.


KOMUNIKAT

Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rdzawce, pragnie poinformować zainteresowanych Rodziców, że do Oddziału Przedszkolnego i Punktu Przedszkolnego na rok szkolny 2015/2016 zostały zakwalifikowane wszystkie dzieci, których Rodzice złożyli w sekretariacie szkoły – „Wnioski o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego i Punktu Przedszkolnego” oraz „Deklaracje o kontynuacji edukacji przedszkolnej”. Listy imienne zakwalifikowanych dzieci zostały wywieszone w szkole. Zapisy dzieci zostały już zakończone.

Rdzawka, dnia 15 kwietnia 2015 r.


ZASADY REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE RABKA-ZDRÓJ
 NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Załączniki:

Zasady rekrutacji

Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego w przedszkolu / oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej / punkcie przedszkolnym.

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola / oddziału przedszkolnego / punktu przedszkolnego na rok szkolny 20015/2016.

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (opiekunem prawnym).

Oświadczenie  o podleganiu przez kandydata obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego

Oświadczenie o prawie kandydata do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych o zatrudnieniu / prowadzeniu rolniczej lub pozarolniczej działalności gospodarczej / studiowaniu lub uczeniu się w systemie stacjonarnym

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego samotnie wychowującego kandydata o zatrudnieniu / prowadzeniu rolniczej lub pozarolniczej działalności gospodarczej / studiowaniu lub uczeniu sie w systemie stacjonarnym

Oświadczenie o uczęszczaniu przez rodzeństwo kandydata do przedszkola / oddziału przedszkolnego / punktu przedszkolnego / szkoły

Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata w pobliżu przedszkola / szkoły / oddziału przedszkolnego / punktu przedszkolnego / szkoły

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka                            
   
W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej  oraz Oddziału Przedszkolnego biorą udział w programie „Owoce w szkole”. Program „Owoce w szkole” ma za zadanie przyczynić się do zmiany nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w codziennej diecie. Dzieciom udostępniane są owoce i warzywa przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe. Owoce, warzywa oraz soki nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących.
Więcej informacji o programie 
„Owoce w szkole” na stronie internetowej www.owocewszkole.org
              
:: (C) 2006-2015    projekt i wykonanie www.kud.pl